Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

 

Obavještavaju se građani opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom  SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2013. godinu. 
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine. 
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.

U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada  od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske administrativne službe, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana. Na osnovu pripremljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.

S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2013. god.  mogu da dostave do 15.12.2012. god u prijemnu kancelariju Administrativne službe opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2013. god.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo donio je  Naredbu  o regulisanju saobraćaja na području opštine Kostajnica kojom će prvog decembra doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja u ulici Mladena Stojanovića od trafo stanice do raskršća sa Svetosavskom.
Saobraćaj u ovom dijelu ulice odvijaće se u jednom smjeru iz pravca ulice Trg Kralja Petra I Karađorđevića prema ulici Svetosavskoj.
Saobraćaj vozila u jednom smjeru vršiće se i ulicama Krešimira Hajdića, Vase Pelagića od kućnog broja 7 do kućnog broja 21,  i odvojkom koji spaja ulice Vase Pelagića (kućni broj 21) i Svetosavsku ulicu (kućni broj 26).
Također obavještavamo sve građane da je načelnik opštine Kostajnica donio Pravilnik o javnim parkiralištima kojim je predviđeno parkiranje na sledećim lokacijama:

- Trg Kralja Petra I Oslobodioca sa lijeve strane saobraćajnice idući prema graničnom prelazu i od kućnog broja 6 do spoja sa ulicom Mladena Stojanovića,

- u ulici Mladena Stojanovića sa desne strane saobraćajnice od marketa „Marin“ do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom, kao i prilazni prostor dvorištu ispred zgrade „Biblioteke“

- Prostor iza i pored zgrade opštine, Svetosavska 11, i javna površina između zgrada 13 i 15 u Svetosavskoj ulici

Naplata parkinga vršiće se radnim danom od 07.00 do 15.00 časova.

Visina naknade za parkiranje sa vremenskim ograničenjem iznosi:

- 0,50 KM za dva sata

- 1,00 KM za četiri sata,

- Cjelodnevna karta (8 sati) za parkiranje iznosi 2,00 KM,

- Visina mjesečne parking karte je 20,00 KM,

- Visina godišnje parking karte je 200,00 KM,

- Visina povlaštene stanarske karte za stanare zgrada je besplatna, a izdaje se za godinu dana.

IMG_0864_s

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo danas se sastao sa  gdinom. Mihaelom Venburnom konsultantom i nezavisnim revizorom u Projektu upravljanja čvrstim otpadom, koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA).

Tema sastanka je bila provođenje projekta i dobijanje povratnih informacija o statusu projekta i aktivnostima koje su do sada preduzete.

Načelnik opštine je dao punu podršku projektu te istako da će u opštini Kostajnica imati ozbiljnog partnera. Opština Kostajnica je posebno zadovoljna jer je visina donacije kada je u pitanju naša opština ista kao i kod većih opština.

U okviru ovog projekta predviđena je nabavka vozila sa sakupljanje otpada kapaciteta 9 tona, čija je vrijednost 270.000 KM, te nabavka 1100  kanti za smeće i 18 velikih kontejnera. U narednom periodu opština Kostajnica će usvojiti akcinoni plan za implementaciju projekta u kojem je definisano proširenje prikupljanja otpada na područje cijele opštine te povećanje svijesti kod građana kada je u pitanju prikupljanje otpada.

sls_s

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo primio je juče u radnu posjetu šefa Projekta jačanja lokalne samouprave (SLS projekta) Edgara Šredera.

Šef SLS projekta je tom prilikom čestitao načelniku Bundali na izboru za načelnika opštine Kostajnica, prezentovao mu dosadašnje aktivnosti SLS projekta, te ga informisao o narednim aktivnostima projekta koji od 2013. godine prerasta u program čiji je cilj jačanje ekonomske konkurentnosti partnerskih opština.

Načelnik Bundalo je zahvalio na čestitkama i svim dosadašnjim aktivnostima koje je SLS projekat realizovao u Kostajnici. Bundalo je izjavio da će opština Kostajnica i dalje nastaviti uspješnu saradnju sa SLS projektom i Njemačkom oranizacijom za međunarodnu saradnju GIZ na obostrano zadovljstvo kako SLS projekta i GIZ-a tako i opštine Kostajnica.