Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić rekao je danas da je na osnovu prijedloga Ministarstva  za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS opština Kostajnica prihvatila  učešće u drugoj fazi projekta  ''Opštinski program upravljanja otpadom u BiH''. 

''Glavni cilj programa koji finansira Švedska ambasada preko Švedske međunarodne agencije za obnovu i razvoj (SIDA) i provodi konsultantska kuća Grontmij iz Švedske i Danske je poboljšanje upravljanja otpadom na opštinskom nivou'' - rekao je Čolić.

Danas sa početkom u 09.00 časova u kabinetu načelnika opštine će biti održan sastanak na temu „Opštinski program upravljanja otpadom u BiH“ koji finansira Švedska ambasada putem Švedske međunarodne agencije za obnovu i razvoj (SIDA).

Cilj ovog programa je poboljšanje upravljanja otpadom na opštinskom nivou.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije u Vladi Republike Srpske opština Kostajnica je zajedno sa opštinama Novi Grad, Prijedor, Kozarska Dubica i Oštra Luka su uključene u drugu fazu ovog programa.

U cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, načelnik opštine je donio naredbu o vršenju obavezne jesenje sistematske deratizacije na području opštine.

Deratizacija će se obavljati u periodu od 06. do 10.10.2011. godine, a obuhvatiće: privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka.

Deratizaciju će vršiti preduzeće d.o.o „Sanitacija“ Bijeljina.

Troškove sistematske deratizacije za zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove, zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga.

Zdravstvena inspekcija će vršiti nadzor nad provođenjem sistematske deratizacije.

gap_radionica_cU sklopu aktivnosti opštine Kostajnica i GAP projekta na provođenju opštinskog akcionog plana (MAP), a koji podrazumjeva niz relevantnih seminara, predstavnici Administrativne službe opštine Kostajnica zaduženi za finansije, privredu, urbanizam, javne nabavke i razvoj prisustvovali su u petak 30.09. u Gradiškoj seminaru na temu Efikasno upravljanje rashodima – upravljanje troškovima projekta: teorijski koncept i praktični aspekti.

Cilj seminara je edukacija opštinskog osoblja na efikasnom upravljanju budžetskim sredstvima pri implementaciji kapitalnih projekata.

Donatori projekta GAP: USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj, SIDA – Švedska agencija za koordinaciju međunarodnog razvoja, EKN – Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH