Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

NAZIV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA: Izdavanje/produženje plovidbene dozvole

Organizaciona jedinica

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Kontakt podaci nadležnog službenika

Goran Milijević, 052/663-113, 663-139, lokal 23,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Svrha administrativnog postupka

Izdavanje/produženje plovidbene dozvole

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o unutrašnjoj plovidbi , Pravilnik o upisu čamaca u registar, izdavanju plovidbene dozvole i označavanju čamaca registarskim oznakama , Rješenje o visini naknade za korištenje objekata bezbjednosti plovidbe

Taksa koju je potrebno uplatiti

Naziv takse:        Opštinska administrativna taksa

Iznos takse:
Izdavanje plovidbene dozvole    20,00KM
Produženje plovidbene dozvole 10,00KM
Broj žiro računa ako se taksa uplaćuje žiralno:
567-241-82000030-18 SBER banka
562-007-89359360-52 NLB banka
Vrsta prihoda:        722121
Šifra opštine:             135       
Budžetska organizacija:  9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Lični podaci
Poslovno
Sjedište
Kontakt telefon

Potrebna dokumentacija

DOKUMENT

NAZIV INSTITUCIJE KOJA IZDAJE DOKUMENT

FORMA DOSTAVE

Svjedočanstvo-uvjerenje o sposobnosti za plovidbu

Ovlaštena firma

Original

Podaci o vlasniku

CIPS

Original

Rok za rješavanje

2 (dva) dana

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA