Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

NAZIV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA: Uvjerenje o podacima iz službene evidencije

Organizaciona jedinica

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Kontakt podaci nadležnog službenika

Goran Milijević, 052/663-113, 663-139, lokal 23,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Svrha administrativnog postupka

Izdavanje uvjerenja o podacima koji se vode kao službena evidencija

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku

Taksa koju je potrebno uplatiti

Naziv takse:   Opštinska administrativna taksa

Iznos takse:               0,00KM

Broj žiro računa ako se taksa uplaćuje žiralno:
567-241-82000030-18 SBER banka
562-007-89359360-52 NLB banka
Vrsta prihoda:        722121
Šifra opštine:             135       
Budžetska organizacija:  9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Lični podaci
Poslovno ime preduzetnika
Sjedište preduzetnika
Djelatnost i način obavljanja
Kontakt telefon preduzetnika

Potrebna dokumentacija

DOKUMENT

NAZIV INSTITUCIJE KOJA IZDAJE DOKUMENT

FORMA DOSTAVE

Lična karta/Pasoš za strane državljane

Matična država

(ovjera u AS Kostajnica 1,00KM)

Kopija

Rješenje o registraciji

Nadležni organ opštine/grada

Kopija

Rok za rješavanje

2 (dva) dana

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA