Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Vodna saglasnost

NAZIV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA: Izdavanje rješenja o  vodnoj saglasnosti

Organizaciona jedinica

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti
 

Kontakt podaci nadležnog službenika

Miroslav Stijak, 052/663-113, 663-139, lokal 34,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Svrha administrativnog postupka

Izdavanje vodne saglasnosti je potrebno za izgradnju novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti ako one mogu uticati na promjenu kvaliteta i kvantiteta voda. Omogućava stranci pribavljanje odobrenja za građenje i vodne dozvole.
 

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o vodama
 

Taksa koju je potrebno uplatiti

Naziv takse:   Opštinska administrativna taksa
 
Iznos takse:               30,00KM
 
Broj žiro računa ako se taksa uplaćuje žiralno:
567-241-82000030-18 SBER banka
562-007-89359360-52 NLB banka
 
Vrsta prihoda:        722121
Šifra opštine:             135       
Budžetska organizacija:  9999999
 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Lični podaci
Poslovno ime preduzetnika
Sjedište preduzetnika
Djelatnost i način obavljanja
Kontakt telefon preduzetnika
 

Potrebna dokumentacija

DOKUMENT
NAZIV INSTITUCIJE KOJA IZDAJE DOKUMENT
FORMA DOSTAVE
 
Urbanističko-tehnički uslovi
Ovlaštena projektantska kuća
Kopija
 
Lokacijski uslovi
Nadležni organ opštine
Kopija
 
Projektna dokumentacija na uvid
Ovlaštena projektantska kuća
Original
 

Rok za rješavanje

30 (trideset) dana
 

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA